Thursday, May 31, 2018

UPOTREBA OZONA U AUTOINDUSTRIJI

                                  Šta je ozon, kakvog je mirisa, boje, karakteristika, sastava i u kom delu autoindustrije se koristi pokušaću da ukratko objasnim.

- Ozon je veoma malo koncentrovan u stratosferi otprilike svega do 0,001%.
- Ima miris kao posle prolećne kise i nebo plave boje je.
- Ozonski omotač Zemlje je veoma zavisan od ozona.
- Hemijska oznaka mu je O3 što znači da je tro-atomni oblik kiseonika.
- Ponaša se kao plin i ima ga u sastavu smoga u gradskim sredinama pogotovo pri tlu.

Ozon se prvi put u industriji javio upotrebom za prečišćavanje vode i to daleke 1893.g., i prvi put su ga koristili na teritoriji Holandije. Već 1900.g. Evropljani su počeli da ga koriste i primenjuju u čisćenju zatvorenih prostorija i svih predmeta u tim prostorijama. Ozon se u svojoj upotrebi koristi u različitim segmentima
- ima moć da 3000 puta brže od hlora napada i uništava bakterije raznih oblika
- oksidant je veoma moćan
- iz vode i prostorija uklanja neprijatne mirise
- koristi se bez ikakvih dodatnih hemikalija

Ovde su navedene neke od prednosti ozona kao sredstva koje je našlo svoju ulogu i u autoindustriji. Osnovna upotreba ozona jeste da sve dovodne kanale koji vode od klime i motora u kabinski prostor čisti veoma efikasno. Samim korišćenjem ozona u ovom procesu efikasno se čisti i kabinski prostor automobila i sve štetne bakterije nestaju. Veoma je važna i primena klime u toku letnjeg perioda i napomena je da se kod ozoniranja automobila zameni i filter kabine da bi efikasnost procesa bila izraženija.

Wednesday, March 21, 2018

VAŽNOST FILTERA ULJA U MALOM SERVISU                     Svi znamo da je u procesu maloga servisa veoma bitno promeniti filtere ulja, vazduha, goriva, kabine i naravno pripadajuće ulje motora po tehničkoj specifikaciji. Samo zagađenje vazduha koje je poslednjih godina sve veće odražava se i na samu auto industriju.

                     Priča o filteru ulja počinje davne 1923. godine kada su dva Amerikanca, Sweetland i Greenhalgh, izmislili filter ulja. S obzirom na to da trenje unutar motora i ostali prateći elementi stvaraju prašinu i čađ na unutarnjim delovima motora, veoma je bitno da se prilikom maloga servisa ugradi kvalitetan filter ulja. Nesmemo zaboraviti da na loš i nekvalitetan rad motora utiće i ulje motora koje se ne promeni u određenom pripisanom tehničkom intervalu. Bitno je da se izabere kvalitetan filter ulja i da se menja kod svakog urađenog malog servisa. Svrha kvalitetnog filtera ulja je da smanjuje potrošenost motora, smanjuje loš uticaj prljavih čestica i čađi koje ulaze u sam motor, povećava vek trajanja motora, povećava perfomanse motora i štedi đep vlasnika automobila.

                     Važno je napomenuti da se treba pridržavati propisanog intervala malog servisa po tehničkom uputstvu samog proizvođaća automobila. Naše iskustvo kaže da taj interval treba prilagoditi našim uslovima kvaliteta goriva i uslovima održavanja automobila.        

Monday, February 19, 2018

KONTROLIŠETE LI REDOVNO PNEUMATIKE


                                 Tema u autoindustriji koja nije toliko atraktivna jeste redovna kontrola pritiska u pneumaticima. Često mislimo da se taj pritisak u pneumaticima podrazumeva kao jedna konstantna nepromenljiva vrednost. Naravno da je to pogrešno razmišljanje. Pokušaćemo i da pojasnimo.
                                 Krenučemo od osnovnih informacija gde se nalazi tehnička preporuka proizvodjača koliko je dozvoljen max pritisak pneumatika kada je vozilo u svakodnevnoj upotrebi i koliki je pritisak u pneumatiku kada je vozilo težinski opterećeno. Takve tehničke preporuke se nalaze na stubu kod vozačevih vrata ili se nalaze na poklopcu od rezervoara goriva. Na nalepnici je pored preporučene dimenzije pneumatika odštampana i max vrednost pritiska tog pneumatika. Ono što najčesće preporučujemo našim klijentima jeste da u vreme leta kada su temperature visoke svoje pneumatike pumpaju azotom zbog osciliacija pritska u pneumaticima usled uticaja spoljne temperature. Naše iskustvo jeste da i prekomerna napumpanost pneumatika isto šteti kao i kada pneumatik nije dovoljno napumpan. Nepravilno napumpani pneumatik dovodi do nekih anomalija i mi ćemo ih navesti

  - deformacija samog pneumatika
  - smanjenje veka trajanja pneumatika
  - veća potrošnja goriva
  - nesigurnija upravljivost volanom
  - neudobnija vožnja


Thursday, January 18, 2018

ŠTA JE I ČEMU SLUŽI EGR - VENTIL?

                                   Ovom blogu je kumovao naš drug i klijent Nebojša Stanković, njegov auto ljubimac je počeo da kašljuca i pomalo štekće u brzinama i krivinama kuda su zajedno jezdili. Ustanovljeno je da auto ima određene probleme i da je potrebno obratiti pažnju na EGR ventil.

                                  Prvi put u auto industriji EGR ventili se pojavio krajem 60-tih godina. To je bio još jedan početak proizvodnje automobila sa savremenijim motorima. U masovnu proizvodnju EGR ventil je 1973. g., uveo Chrysler i tako je svojim motorima uspostavio najoptimalniju temperaturu motora. EGR ventil ima ulogu da smanji misiju kancerogenog CO2 u sistemu za izduv motora i kao takav obavezan je u primeni EURO motora sa benzinskim i dizel sagorevanjima. Praktično upotreba ovog ventila je dovela do smanjenja oko 30 posto izduv lošeg CO2 kroz auspuh iz motora u atmosferu. Vlasnici benzinskih motora u velikom procentu nemaju uopšte problema sa kvarovima na EGR ventilu, dok vlasnici dizel motora imaju potrebu za čisćenjem, održavanjem ili zamenom ventila. Naveščemo par elemenata koji utiču na eventualni kvar EGR ventila.

- loš kvalitet goriva
- nepoštovanje intervala kod malog ili velikog servisa
- neredovno održavanje motora
- česta vožnja na kratkim relacijama

Naveščemo i neke elemente iz našega iskustva koji ukazuju na mogući kvar EGR ventila.

- rad motora u SAFE modu
- nestabilan rad motora
- povećana potrošnja goriva
- gušći i tamniji dim koji izlazi iz auspuha
- nedovoljna snaga motora....

                                      Kada bismo davali neki savet vezan za EGR ventil verovatno bi glasio - jednom mesečno sedite u vaše vozilo u vremenskom intervalu od 20-tak minuta vozite automobil na otvorenom putu u većem obrtnom momentu, naravno u granicama saobraćajom propisanih brzina.