Thursday, May 31, 2018

UPOTREBA OZONA U AUTOINDUSTRIJI

                                  Šta je ozon, kakvog je mirisa, boje, karakteristika, sastava i u kom delu autoindustrije se koristi pokušaću da ukratko objasnim.

- Ozon je veoma malo koncentrovan u stratosferi otprilike svega do 0,001%.
- Ima miris kao posle prolećne kise i nebo plave boje je.
- Ozonski omotač Zemlje je veoma zavisan od ozona.
- Hemijska oznaka mu je O3 što znači da je tro-atomni oblik kiseonika.
- Ponaša se kao plin i ima ga u sastavu smoga u gradskim sredinama pogotovo pri tlu.

Ozon se prvi put u industriji javio upotrebom za prečišćavanje vode i to daleke 1893.g., i prvi put su ga koristili na teritoriji Holandije. Već 1900.g. Evropljani su počeli da ga koriste i primenjuju u čisćenju zatvorenih prostorija i svih predmeta u tim prostorijama. Ozon se u svojoj upotrebi koristi u različitim segmentima
- ima moć da 3000 puta brže od hlora napada i uništava bakterije raznih oblika
- oksidant je veoma moćan
- iz vode i prostorija uklanja neprijatne mirise
- koristi se bez ikakvih dodatnih hemikalija

Ovde su navedene neke od prednosti ozona kao sredstva koje je našlo svoju ulogu i u autoindustriji. Osnovna upotreba ozona jeste da sve dovodne kanale koji vode od klime i motora u kabinski prostor čisti veoma efikasno. Samim korišćenjem ozona u ovom procesu efikasno se čisti i kabinski prostor automobila i sve štetne bakterije nestaju. Veoma je važna i primena klime u toku letnjeg perioda i napomena je da se kod ozoniranja automobila zameni i filter kabine da bi efikasnost procesa bila izraženija.

No comments:

Post a Comment